Informacije o zgradi

Stambena zajednica na adresi Bogoljuba Čukića 44 u Beogradu je neprofitno pravno lice osnovano 17. januara 2018 godine kao posledica zakonske obaveze registrovanja Stambenih zajednica. Zajednicu čine vlasnici stanova, lokala i garaža na navedenoj adresi.

Kontakt upravnika

Za sve informacije u vezi upravljanja zgradom molimo vas da se obratite Upravniku stambene zajednice telefonom na broj +381-63-208165 ili na email adresu bogoljuba.cukica.44@gmail.com

Trenutni upravnik:

Vladan Čolović, od oktobra 2021

Prethodni upravnici:

Gordana Milošević, od januara 2018. do maja 2021.

Osnovni podaci o stambenoj zajednici

Stambena zajednica Bogoljuba Čukića 44

Žiro račun: 205-190554-47
PIB: 108063505
Matični broj: 17848291

Podaci u jedinstvenoj evidenciji stambenih zajednica

Locirajte zgradu uz pomoć Google Maps 2D adrese odnosno na 3D Google Earth adrese.

Dokumenta

Spisak stanara

Spisak stanara je svima dostupan javni podatak koji ažurira Republički Geodetski Zavod na internet adresi eKatastar Nepokretnosti a u koji uvid ima svako, pa i vi sami možete proveriti podatke.

Pregledajte spisak stanara na izdvojenoj strani našeg sajta.

Pružaoci usluga

 1. Čišćenje stambene zgrade
  Shine S, Ugovor potpisan 1. decembra 2018. možete pregledati ovde
 2. Održavanje lifta
  GT Lift i Montlift, Ugovor potpisan X.X.2012. možete pregledati ovde
 3. Održavanje zelenih površina
  Ugovor nije zaključen ni sa jednim pružaocem usluga
 4. Usluge vanrednih čišćenja
  Pružaoci usluga se angažuju po potrebi te stoga nema zaključenog ugovora
 5. Zimska služba
  Ugovor nije zaključen ni sa jednim pružaocem usluga
 6. Čišćenje podzemne garaže
  Ugovor nije zaključen ni sa jednim pružaocem usluga
 7. Obezbeđenje
  Ugovor nije zaključen ni sa jednim pružaocem usluga

Zakonodavstvo

Ukoliko želite da se detaljnije informišete oko prava i obaveza koje imate kao stanari i članovi stambene zajednice, molimo Vas da posetite stranicu namenski posvećenu ovakvim informacijama: Zakonska prava i obaveze stanara