Zakonska prava i obaveze stanara

Sve o radu stambenih zajednica možete i sami pročitati na namenski napravljenom sajtu Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Republike Srbije.

Na ovoj smo strani namenski za vas izvukli relevantne informacije sa pomenutog sajta. Stoga ćete ovde pronaći mnoštvo interesantnih podataka o pravima i obavezama svakoga člana stambene zajednice.

Interesantni delovi iz Zakona o stanovanju i održavanju zgrada

Ko sve učestvuje u troškovima?

Posebni deo zgrade jeste posebna funkcionalna celina u zgradi koja može da predstavlјa stan, poslovni prostor, garažu, garažno mesto ili garažni boks.

U slučaju naše zgrade, održavanje garaža još nije utvrđeno. Međutim, od značaja je činjenica da vlasnik poslovnog prostora, baš kao i vlasnik stana, učestvuje u zajedničkim troškovima SZ što u našem slučaju znači da imamo 24 posebna dela (21 stan i 3 lokala) čiji vlasnici plaćaju troškove.

Izvor: Pojmovnik Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture

Nedostupan vlasnik se ne računa u kvorum

Smatra se da je vlasnik posebnog dela nedostupan ukoliko se tri puta uzastopno ne odazove na sednicu. Ukoliko je vlasnik nedostupan, njegov glas se ne uračunava u kvorum.

Izvor: Član 43 Zakona o stanovanju i održavanju zgrada

Elektronsko glasanje se računa kao prisutan

Vlasnik posebnog dela može glasati i pisanim ili elektronskim putem u kom slučaju se za potrebe izračunavanja kvoruma smatra da taj član stambene zajednice prisustvuje skupštini.

Izvor: Član 44 Zakona o stanovanju i održavanju zgrada

Ako su stanari pasivni, dovoljna je samo trećina stanara

Ako se sednica skupštine nije mogla održati zbog nedostatka kvoruma, ponovo se saziva sa istim predloženim dnevnim redom. Kvorum za održavanje i rad ponovljene sednice čini samo 1/3 od ukupnog broja glasova članova.

Stoga ne budite pasivni posmatrači, jer samo trećina aktivnih stanara može da donese obavezujuće odluke koje se primenjuju na sve stanare.

Izvor: Član 45 Zakona o stanovanju i održavanju zgrada

Ilustrovani vodiči i brošure

Napomena: gorenavedena literatura je informativnog karaktera. SZ ne preuzima odgovornost za eventualne greške u sadržaju literature.

Zakonska regulativa