Konsolidacija ključeva

Obavljena je detaljna konsolidacija naše kolekcije ključeva. Svaki je pažljivo označe, ali ima i dosta ključeva za koje još nije uvrđena njihova namena.

Prilažem fotografiju na kojoj se mogu uočiti i pročiati oznake na ključevima. Uvidom u fotografiju svaki stanar može videti šta od ključeva posedujemo a šta ne.

Ujedno uporedite kolekciju ključeva, nekad i sad.

Pažljivo označeni ključevi

Stara kolekcija