Vlasništvo nad parkingom

Danas smo uz pomoć komšije Dragana Nožice, saznali jednu potencijalno vrlo interesantnu informaciju koja je od interesa za sve stanare a posebno za one koji ne poseduju garažu u zgradi.

Izvor: https://a3.geosrbija.rs/

Izvor: eKatastar

Parking je naš!

Parking naše zgrade je na parceli pod brojem 12970/88, a uvidom u eKatastar na listu nepokretnosti broj 1767 se vidi da vlasnik te parcele nije Grad Beograd, već investitor naše zgrade Dehim Investments

Uprošteno rečeno: Parking je naš!

Komšije nisu baš te sreće

Pored činjenice da smo vlasnici parcele na kojoj se nalazi naš parking, uvidom u eKatastar se takođe ispostavilo kao vrlo interesantno i to da:

  1. Parking susednog ulaza nije u vlasništvu stanara već je Javna površina Grada Beograda
  2. Parking koji su stanari u kućama "iza bele kuće" označili kao njihov - uopšte nije njihov. Takođe je u pitanju Javna površina u vlasništvu Grada Beograda. Znači da je znak zabrane parkiranja koji se tamo nalazi vrlo verovatno postavljen "na svoju ruku" i verovatno nelegalan. Teoretski to znači da svi možemo da se parkiramo tamo pod uslovom da ne zatvaramo ljudima ulaze u dvorišta, a praktično - sami odlučite.

Izvor podataka

Ukoliko želite sami da proverite ove podatke, prvo pronađete parcelu na sajtu GeoSrbija a zatim sa tim brojem parcele pronađete podatak o vlasništvu na sajtu eKatastar, pretraga po broju parcele za Čukaricu.