Magnetna oglasna tabla

Nova magnetna info-tabla kod ulaznih vrata je lepša od stare i to je već samo po sebi dovoljno.

Ali pored toga, podatak da je ova tabla napravljena od metala omogućava nam da uz pomoć magneta tablu iskoristimo i za sledeće namene, na primer:

  1. Osnovna funkcija oglasne table, samo što se papir ne "probada" niti se koristi lepljiva traka
  2. Pošta koja nije pronašla svoje sanduče može biti magnetom postavljena na tablu, a da sadržaj koverte nije oštećen bušenjem.
  3. Ako želimo da pružaocima usluge čišćenja ostavimo rezervnu kesu koju će da iskoriste prilikom pražnjenja kante i zamene kese u kanti, tu novu kesu možemo odložiti na magnetnu tablu

Rezervna kesa odložena za pružaoce usluge čišćenja

Lidl akcijski katalog sa ponudom tabli